Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Spravodaje

Spravodaj 1 - február 2004
Spravodaj 2 - apríl 2004
Spravodaj 3 - september 2004
Spravodaj 4 - február 2005
Spravodaj 5 - september 2005
Spravodaj 6 - október 2005
Spravodaj 7 - apríl 2006
Spravodaj 8 - september 2006
Spravodaj 9 - február 2007
Spravodaj 10 - august 2007
Spravodaj 11 - október 2007 - prihláška do Svitu
Spravodaj 12 - apríl 2008
Spravodaj 13 - august 2008
Spravodaj 14 - september 2008 - prihláška do Svitu
Spravodaj 15 - december 2008
Spravodaj 16 - august 2009 - prihláška do Svitu
Spravodaj 17 - január 2010
Spravodaj 18 - august 2010
Prihláška do Svitu 8.-10.10.2010
Deviatnik pred stretnutiami vo farnostiach a stretnutím vo Svite
Spravodaj 19 - január 2011
Spravodaj 20 - september 2011, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 21 - december 2011
Spravodaj 22 - jún 2012
Spravodaj 23 - september 2012, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 24 - december 2012
Spravodaj 25 - júl 2013
Registracia
Spravodaj 26 - september 2013, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 27 - február 2014
Spravodaj 28 - september 2014, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 29 - február 2015
Spravodaj 30 - september 2015, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 31 - marec 2016
Spravodaj 32 - september 2016, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 33 - február 2017
Spravodaj 34 - september 2017, obsahuje prihlášku do Svitu
Spravodaj 35 - máj 2018
Spravodaj 36 - august 2018, obsahuje prihlášku do Rodinkova
Spravodaj 37 - marec 2019
Spravodaj 38 - september 2019, obsahuje prihlášku do Rodinkova
Spravodaj 39 - máj 2020
Spravodaj 40 - august 2020, obsahuje prihlášku do Rodinkova a pozvánku do Spišskej Kapituly
Spravodaj 41 - júl 2021
Spravodaj 42 - september 2021, obsahuje prihlášku do Badína
Spravodaj 43 - marec 2022
Spravodaj 44 - október 2022, obsahuje prihlášku do Rodinkova