Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Milí otcovia,


všetkých vás srdečne pozdravujeme a pozývame na regionálne stretnutia MO, ktoré sa uskutočnia:

1) Región stred - 20.4.2024 - Lučenec v čase od 13:45 - 20:00
   Informácie a prihlásenie: peterpoppelka@gmail.com, 0905279256

2) Región západ - 21.4.2024 - Nové Zámky v čase od 14:00 - 18:00
   Informácie a prihlásenie: kurucpavol2@gmail.com, 0905646298

3) Región vychod - 28.4.2024 - Dvorianky - celý deň
   Informácie a prihlásenie: janmackoput@gmail.com, 0907990675

4) Región Bratislava - 18.5.2024 - v Bratislave, v Katedrále sv. Šebastiána (Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR) v čase od 14:30 - 19:30
   Informácie a prihlásenie vkisela@gmail.com 0908707281 a kurucpavol2@gmail.com, 0905646298

5) Región sever - už prebehlo - 19.3.2024 v Žiline
   

Najbližšie termíny národných stretnutí:

    27 - 29.9.2024 - Badín

Petr, Ivan, otec Marián a vaši regionálni koordinátori
Milí bratia!

všetkých vás srdečne pozdravujeme a prinášame vám ohliadnutie za posledným národným stretnutím MO v Badíne v spravodaji MO č. 46 .

Téma stretnutia bola: "Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom Pána, Boha Izraela." (Ezd 1,3)"

Ivan, Petr a Marián Libič

17. národné stretnutie MO v Rodinkove od 11. do 13. novembra 2022.

"Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!" (1 Sol 5, 16-22)


Národné stretnutie MO Rodinkovo 2022

Milí bratia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme! V najnovšom spravodaji MO č. 44 nájdete prihlášku na 17. národné stretnutie MO v Rodinkove. Prihlásiť sa bude možné do 4.11., deviatnik pred stretnutím sa modlime od 2. do 10. 11.

Veľmi sa tešíme na vás všetkých a na to, čo pre nás prichystá Pán. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián LibičRegionálne stretnutia uskutočnené na MO jar 2022

31.5.2022 v kostole Božieho milosrdenstva v Žiline na sídlisku Hájik
5.6.2022 v Dvoriankách pri Sečovciach. Téma: Duch Svätý v živote otca rodiny
18.6.2022 vo farskom kostole Povýšenia sv. kríža v Nových ZámkochMilí bratia,

pozývame vás na 15. národné stretnutie MO do Badína pri Banskej Bystrici v termíne 22. - 24. októbra 2021.

Téma stretnutia je: "ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní" (1 Pt 1, 15)"

V najnovšom spravodaji MO č. 42 nájdete pozvánku a prihlášku na toto stretnutie.

Nech vás a vašich drahých ochraňuje a požehnáva náš nebeský Otec. Tešíme sa na Badín!

Ivan, Petr a otec Marián Libič

15. Národné stretnutie MO

- západ: 25.-27. septembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny,prihlášky do 15.septembra, deviatnik od 16. do 24. septembra
- východ: 13.-15. novembra, Spišská Kapitula, zatiaľ zrušené, budeme sa snažiť nájsť ďalší vhodný termín

“Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete” (Gal 5, 16-17).

Milí bratia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme! Tento rok sme sa rozhodli uskutočniť 2 národné stretnutia MO s kapacitným obmedzením 70 osôb na jednom stretnutí. V najnovšom spravodaji č. 40 nájdete podrobné informácie, príhovor k téme stretnutia a prihlášku na prvé z týchto stretnutí v Rodinkove.

Prihlasovanie bude spustené 19.8. - pre tých čo sa budú prihlasovať na celý víkend, od 1.9. pre tých čo sa budú prihlasovať na dva dni a od 8.9. pre tých, čo sa budú prihlasovať na jeden deň. Prosíme o dodržiavanie týchto termínov, v prípade otázok, sa nám ozvite.

Druhé národné stretnutie sa uskutoční v Spišskej Kapitule. Prihlášku zatiaľ nemáme pripravenú a keď ju budeme mať, uverejníme ju na týchto stránkach a pošleme vám ju emailom, ak ste u nás registrovaný. Prihláška na druhé stretnutie sa poštou posielať nebude.

Veľmi sa tešíme na vás všetkých a na to, čo pre nás prichystá Pán. Do skorého videnia v Rodinkove a Spišskej Kapitule!

Ivan, Petr, Janko Hudáček a Marián LibičMilí bratia,

zatiaľ stále zostáva v platnosti plánovaný termín celonárodného stretnutia MO v Rodinkove 25.-27.9.2020, ale samozrejme uvidíme, či bude možné toto stretnutie uskutočniť. My dúfame, že aspoň v obmedzenej miere to bude možné. Medzitým sme pre vás pripravili nový spravodaji č. 39, ktorý je aj ohliadnutím za minuloročným národným stretnutím v Rodinkove.

Ivan a Petr

Národné stretnutie MO Rodinkovo 25.-27.10.2019

"Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi, o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva bázeň pred Bohom" (Sir 37,15)

Milí bratia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme! V najnovšom spravodaji č. 38 nájdete prihlášku na národné stretnutie MO v Rodinkove. Prihlasovanie bude spustené 16.9. a bude možné sa prihlasovať do 15.10. Veľmi sa tešíme na vás všetkých a na to, čo pre nás prichystá Pán. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián Libič

Milí bratia,

po zimnej prestávke prichádzajú na rad jarné klasiky. Už najbližší víkend sa viacerí stretneme na národnom stretnutí v ČR na Sv. Hostýne 8.3. – 10.3. 2019

Nedočkavo sa tešíme na vás na regionálnych stretnutiach, ktoré už klopú na dvere.

Už 14. marca bude stretnutie v Nitre na Kalvárii. Začne o 16:30 krížovou cestou otcov, 18:00 bude sv. omša, o 19:00 Modlitby otcov a o 20:30 Agapé. Poprosíme z organizačných dôvodov, aby ste nahlásili mailom účasť do 11.marca (stačí vedúci skupinky MO vo farnosti, celkový počet, adresa: kurucpavol2@gmail.com)

19.3. na sv. Jozefa bude stretnutie v Žiline v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko Hájik. Začneme sv. omšou o 18:00, po nej nasledujú Modlitby otcov a Agapé.

27.3. môžete prísť do Zvolena, do zasadačky Farského úradu na námestí SNP o 18.00. Predtým o 17.00 hod. je pravidelná sv. omša v kostole sv. Alžbety na námestí vo Zvolene. Kto príde skôr môže adorovať pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktorá je vyložená celý deň v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

26.5. bude stretnutie v Trebišove dokonca s celodenným programom: 10:00 príchod; vo farnosti máme o 10:30 sv. omšu/ o 11:00 sv. liturgiu; o 12:00 obed; 13:30 prednáška; 14:00 skupinky; 14:45 Modlitby otcov; 16:15 svedectvá, zdieľanie, agapé; 17:00 záver; vo farnosti 17:30 sv. lit./18:00 sv. omša.

Medzinárodné stretnutie pre národných koordinátorov organizujeme v Marianke pri Bratislave 5.-7. apríla, bude to malé stretnutie, na ktoré sú prihlásení 9 muži z Holandska, Francúzska, Maďarska, Čiech a Slovenska. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Napokon, Božím riadením sa nám podarilo získať termín národného stretnutia 25.-27. októbra v Rodinkove, ktoré bolo pôvodne beznádejne „vypredané“ na tento rok už v čase nášho vlaňajšieho stretnutia.

Ohliadnutie za posledným národným stretnutím v Rodinkove môžete nájsť v poslednom spravodaji MO č. 37 .

Národné stretnutie MO Rodinkovo 2018

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. (Mt 6,9-10)

Milí bratia,

v najnovšom spravodaji č. 36 nájdete prihlášku na národné stretnutie MO, ktoré bude v Rodinkove v termíne 21.-23.9.2018. Prosíme vás, aby ste nepodcenili prihlasovanie, tento rok to bude iné ako ste zvyknutí. Predovšetkým treba vyplniť elektronický formulár, termíny sú prísnejšie, treba ich dodržať a zaplatiť dopredu do stanoveného dátumu na účet Rodinkova. Preto pozorne čítajte pokyny v spravodaji.

Veľmi sa tešíme na to, čo Pán pre nás chystá pri téme Otčenáš. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián Libič

Dôležité terminy:
 • prihlášky najlepšie do 9.septembra (prihlásiť sa dá aj neskoršie, ale objekt má obmedzenú kapacitu)
 • od 12. do 20. septembra sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • 21.-23. septembra, Národné stretnutie Rodinkovo, Belušské Slatiny

Dátum: 4.5.2018: Ohliadnutie za 12. národným stretnutím vo Svite 13.-15. 10. 2017 - viď Spravodaj 35

Národné stretnutie MO Svit: 13.-15.10. 2017


"Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen." (Ef 3, 14-21)

Bratia,

všetkých Vás srdečne pozdravujeme a posielame Vám najnovší spravodaj MO č.34 spolu s prihláškou do Svitu na 12. národné strenutie MO 13.-15.10.2017.
Ďakujeme za všetky príspevky do spravodaja, ktoré ste nám poslali. Prosíme o rozšírenie tohto spravodaja v rámci vašich skupiniek.

Prihlášky posielajte poštou alebo na email : modlitbyotcov@gmail.com

Dôležité terminy:
 • od 4. do 12.10. sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • najneskôr do 6. októbra treba poslať vyplnenú prihlášku
 • 13.-15.10. - národne stretnutie MO vo SviteDátum: 10.2.2017:

Milý otcovia, priatelia,

srdečne vás všetkych pozdravujeme a posielame vám najnovší spravodaji MO č.33, ktorý obsahuje ohladnutie za národnym stretnutím MO vo Svite, vaše príspevky a pozvánky na reginalne stretnutia MO do Žiliny (21.3.2017), Nitry (24.3.2017) a 10. národné stretnutie MO do ČR na Hostýn (3.-5.3.2017). Ivan a Petr

Dátum: 2.10.2016:

Bratia!

Všetkých vás srdečne pozdravujeme a pozývame vás na naše 11. národne stretnutie MO do Svitu.

Podrobnosti, prihláška, deviatnik sú v spravodaji MO č.32.

Dôležité termíny:
 • Modlitba deviatnika: 8.-16.10.2016
 • Uzávierka prihlášok: 14.10.2016
 • Stretnutie vo farnostiach: 17.-20.10.2016 (pozvánky zverejníme tu)
 • Stretnutie vo Svite: 21.-23.10.2016

 • Petr a Ivan

  Dátum: 26.05.2015:

  Milí bratia,

  chceme vás informovať o pripravovanom stretnutí zástupcov skupiniek vo Svite, ktoré bude 27.-28.5. 2016. Na toto stretnutie môže každá skupinka vyslať jedného svojho zástupcu. Cítime, že sa opäť potrebujeme stretnúť v trochu užšom kruhu ako na národnom stretnutí na jeseň. V programe bude duchovná miniobnova, sv. omše, MO a okrem modlitieb sa porozprávame, čo sa deje v MO a v našich skupinkách. Stretnutie začne v piatok o 18:00 a skončí v sobotu o 13:00. Sprevádzať nás bude kňaz Marián Libič. Prihlasujte sa do 20. mája.

  Pripravili sme nový spravodaj MO č.31, ktorý obsahuje najmä vaše príspevky a ohliadnutie za 10. celonárodným stretnutím MO vo Svite. Témou minuloročného stretnutia bolo: "Božie milosrdenstvo - odpustenie a stretnutie sa s Božou láskou."

  Ivan a Petr

  Dátum: 26.05.2015: Prosba.

  Prosíme o modlitbu a pomoc pre jedného otca z nášho spoločenstva,
  ktorý súrne hľadá prenájom v Považske Bystrici alebo blízkom okolí
  pre seba a svoje 3 dcéry.
  V prípade otázok alebo pomoci obráťte sa prosím na info@modlitbyotcov.sk.
  Ďakujeme!

  Info: Najnovšie spravodaje č.28 a č.29 sú už tiež stiahnutelné z našich stránok.

  Milí priatelia,

  po našom stretnutí vo Svite sme zostavili nový spravodaj MO. Tiež upozorňujeme na stretnutie MO v ČR na pútnickom mieste Sv. Hostýn 7. 3. – 9. 3. 2014, viac informácií na http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm

  Ivan a Petr

  Maurice

  Priatelia, spomíname na nášho priateľa a zakladateľa MO - diakona Maurice Williams. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil, za chvíle strávené s nami, za jeho povzbudenie, službu a vytrvalosť, s ktorou každoročne od roku 2005 jazdil na Slovensko, aby nás viedol a povzbudil.
  Ďakujme spoločne Bohu za neho a spojme sa v modlitbe za neho a za jeho rodinu.
  Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 30.5.2013 v kostole svätého Anselma v Dartforde v Anglicku. Pohrebnú svätú omšu bude celebrovať arcibiskup Peter Smith, za nás, MO na Slovensku bude prítomný Ivan.

  Tu je niekoľko fotiek s Mariceom
  Svit 2007 Svit 2008
  MO v Trnave 2008 Svit 2006

  Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...