Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Knižočka MO

Knižočka obsahuje modlitby, ktoré sa modlíme na našich stretnutiach raz do týždňa. Okrem toho obsahuje aj každodennú modlitbu otcov a ďalšie modlitby, ktoré sa môžeme príležitostne pomodliť. Aj preto je dobré, aby ju každý otec zo spoločenstva nosil pri sebe.

Naša knižočka vznikla ako preklad z anglického originálu, ktorú priplavil diakon Maurice spolu so svojou skupinkou v Star House v Anglicku. Knižočka je rovnaká všade vo svete a je symbolom našej jednoty.

Knižočku Vám radi pošleme, ak nás budete kontaktovat a pošlete nám svoju adresu. Šírime ju bezplatne, ale potešíme sa každému príspevku, ktorý bude použitý na podporu tohto diela, predovšetkým na tlač a distribúciu knižočiek a spravodajov MO. Číslo konta je uvedené v každom spravodaji MO.

Ponúkame Vám tiež elektronickú verziu našej knižočky, ktorú si môžete stiahnuť a vytlačiť a používať k modlitbám, kým Vám nedoručíme tlačenú verziu:

Stiahnút obálku knižočky (1300kB)
Stiahnút knižočku - vnútro (230kB)