Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013
Vitajte na stránkach MO!

Sme radi, že sa Vám podarilo nás nájsť.


Pripojením sa k Modlitbám otcov môžme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami.

Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI - akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti.

Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my.

Budeme skutočne radi, ak sa k nám pripojíte. Radi Vám zdarma pošleme naše spravodaje a knižočky MO. Ďalšie informácie môžete získať na týchto stránkach.
              (diakon Maurice, celosvetový koordinátor MO)

Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...