Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Kontakt

Modlitby otcov:

Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina, Tel. 041/566 2156,
Petr Maxa, modlitbyotcov@gmail.com (info@modlitbyotcov.sk)

Modlitby matiek:

Modlitby matiek, P. O. Box 137, 851 00 Bratislava 5 č. tel.: 02/6241 2629, 0915 195 582, e-mail: info@modlitbymatiek.sk, http://www.modlitbymatiek.sk

Spoločenstvo Útecha:

Modlitby otcov, Modlitby matiek a Deti viery sú súčasťou spoločenstva Útecha (The Solace Community, v Anlicku registrované ako charitatívna organizácia pod číslom 1061402/0).