Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Kontakt

Modlitby otcov:

Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina, Tel. 041/566 2156,
Petr Maxa, modlitbyotcov@gmail.com

Modlitbový tím MO:

Modlitbový tím MO slúži nášmu spoločenstvu dennou modlitbou za všeobecné potreby hnutia aj za úplne konkrétne problémy. Ak máte na nich prosbu, píšte na modlitebnici@gmail.com.. Ak sa chcete do tejto služby pridať, neváhajte! Budete vítaní, potrebujeme modlitbových bojovníkov.

Registrácia do MO:

Registrácia skupinky MO
Registráciou skupinky MO prihlasujete svoju skupinku do nášho adresára.
Prosíme o registráciu iba fungujúcich skupiniek, ktoré sa pravidelne stretávajú. Budeme vám posielať spravodaje, informácie a pozývať vás na národné alebo regionálne stretnutia MO.
Vyplnením registrácie súhlasíte so zasielaním spravodajov a kontaktovaním vašej skupinky cez jej koordinátora/ov (t.j. cez registrovaný/é kontakt/y skupinky).

Registrácia jednotlivca
Registrácia jednotlivca je určená
a) osobám, ktoré nemajú svoju skupinku MO (sympatizanti)
b) osobám, ktoré majú svoju skupinku MO, avšak majú záujem aj o priamy odber spravodajov a informačných e-mailov MO.
Vaše registračné údaje nikomu neposkytujeme a môžete kedykoľvek požiadať o ich vymazanie. Vyplnením registrácie súhlasíte so zasielaním spravodajov a iných informácií z MO.

Modlitby matiek:

Modlitby matiek, P. O. Box 137, 851 00 Bratislava 5 č. tel.: 02/6241 2629, 0915 195 582, e-mail: info@modlitbymatiek.sk, http://www.modlitbymatiek.sk

Spoločenstvo Útecha:

Modlitby otcov, Modlitby matiek a Deti viery sú súčasťou spoločenstva Útecha (The Solace Community, v Anlicku registrované ako charitatívna organizácia pod číslom 1061402/0).