Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Naše piesne

Z tejto stránky si možete stiahnuť a vytlačiť piesne, ktoré spievame na našich stretnutiach MM a MO vo Svite. Nasledujúci spevník pripravili chlapci z Trebišova - Janko, Stano, Jaro a Vlasto. Ďakujeme im za ich službu želáme požehnaný čas pri chválení Pána.


Piesne_Svit_12-14.3.10.pdf (Piesne_Svit_12-14.3.10.doc)