Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Ako prebiehaju naše stretnutia?

Utvoríme kruh alebo polkruh okolo stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého vkladáme papierové krúžky s menami tých, za ktorých sa chceme modliť.

Modlíme sa a chválime Pána, čítame Sväté písmo a zverujeme sa spolubratom so svojimi problémami. Snažíme sa potlačiť našu prirodzenú túžbu rozdávať rady a radšej odovzdáme tieto problémy Pánovi.

Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Sme otvorení prijať do skupinky nových otcov a máme na pamäti, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.

Snažíme sa povzbudiť každého, aby sa zapojil do modlitieb, ak chce. Uistíme všetkých, že zo skupiny sa citlivé osobné veci nevynášajú.Základné informácie o stretnutiach môžete nájsť aj v samotnej knižočke MO.