Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Milí bratia!

18. národné stretnutie Modlitieb otcov sa uskutoční v termine 29.9. - 1.10.2023 v Badíne. Detaily a prihlášku nájdete v spravodaji MO č. 45.

Termíny: Prihlášky do 20. septembra, deviatnik od 20. do 28. septembra

Téma stretnutia: "Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom Pána, Boha Izraela." (Ezd 1,3)"

Tešíme sa na vás!
Ivan, Petr a Marián LibičRegionálne stretnutia MO uskutočnené na jar 2023

Región Bratislava - 20.5.2023 v kláštore františkánov Bratislava Staré mesto
Región západ - 14.5.2023 v Nových Zámkoch
Región stred - 29.4.2023 vo Zvolene
Región sever - 26.4.2023 v Žiline
Región východ - 26.3.2023 v Trebišove


17. národné stretnutie MO v Rodinkove od 11. do 13. novembra 2022.

"Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!" (1 Sol 5, 16-22)


Národné stretnutie MO Rodinkovo 2022

Milí bratia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme! V najnovšom spravodaji MO č. 44 nájdete prihlášku na 17. národné stretnutie MO v Rodinkove. Prihlásiť sa bude možné do 4.11., deviatnik pred stretnutím sa modlime od 2. do 10. 11.

Veľmi sa tešíme na vás všetkých a na to, čo pre nás prichystá Pán. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián LibičRegionálne stretnutia uskutočnené na MO jar 2022

31.5.2022 v kostole Božieho milosrdenstva v Žiline na sídlisku Hájik
5.6.2022 v Dvoriankách pri Sečovciach. Téma: Duch Svätý v živote otca rodiny
18.6.2022 vo farskom kostole Povýšenia sv. kríža v Nových ZámkochMilí bratia,

pozývame vás na 15. národné stretnutie MO do Badína pri Banskej Bystrici v termíne 22. - 24. októbra 2021.

Téma stretnutia je: "ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní" (1 Pt 1, 15)"

V najnovšom spravodaji MO č. 42 nájdete pozvánku a prihlášku na toto stretnutie.

Nech vás a vašich drahých ochraňuje a požehnáva náš nebeský Otec. Tešíme sa na Badín!

Ivan, Petr a otec Marián Libič

15. Národné stretnutie MO

- západ: 25.-27. septembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny,prihlášky do 15.septembra, deviatnik od 16. do 24. septembra
- východ: 13.-15. novembra, Spišská Kapitula, zatiaľ zrušené, budeme sa snažiť nájsť ďalší vhodný termín

“Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete” (Gal 5, 16-17).

Milí bratia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme! Tento rok sme sa rozhodli uskutočniť 2 národné stretnutia MO s kapacitným obmedzením 70 osôb na jednom stretnutí. V najnovšom spravodaji č. 40 nájdete podrobné informácie, príhovor k téme stretnutia a prihlášku na prvé z týchto stretnutí v Rodinkove.

Prihlasovanie bude spustené 19.8. - pre tých čo sa budú prihlasovať na celý víkend, od 1.9. pre tých čo sa budú prihlasovať na dva dni a od 8.9. pre tých, čo sa budú prihlasovať na jeden deň. Prosíme o dodržiavanie týchto termínov, v prípade otázok, sa nám ozvite.

Druhé národné stretnutie sa uskutoční v Spišskej Kapitule. Prihlášku zatiaľ nemáme pripravenú a keď ju budeme mať, uverejníme ju na týchto stránkach a pošleme vám ju emailom, ak ste u nás registrovaný. Prihláška na druhé stretnutie sa poštou posielať nebude.

Veľmi sa tešíme na vás všetkých a na to, čo pre nás prichystá Pán. Do skorého videnia v Rodinkove a Spišskej Kapitule!

Ivan, Petr, Janko Hudáček a Marián LibičMilí bratia,

zatiaľ stále zostáva v platnosti plánovaný termín celonárodného stretnutia MO v Rodinkove 25.-27.9.2020, ale samozrejme uvidíme, či bude možné toto stretnutie uskutočniť. My dúfame, že aspoň v obmedzenej miere to bude možné. Medzitým sme pre vás pripravili nový spravodaji č. 39, ktorý je aj ohliadnutím za minuloročným národným stretnutím v Rodinkove.

Ivan a Petr

Národné stretnutie MO Rodinkovo 25.-27.10.2019

"Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi, o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva bázeň pred Bohom" (Sir 37,15)

Milí bratia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme! V najnovšom spravodaji č. 38 nájdete prihlášku na národné stretnutie MO v Rodinkove. Prihlasovanie bude spustené 16.9. a bude možné sa prihlasovať do 15.10. Veľmi sa tešíme na vás všetkých a na to, čo pre nás prichystá Pán. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián Libič

Milí bratia,

po zimnej prestávke prichádzajú na rad jarné klasiky. Už najbližší víkend sa viacerí stretneme na národnom stretnutí v ČR na Sv. Hostýne 8.3. – 10.3. 2019

Nedočkavo sa tešíme na vás na regionálnych stretnutiach, ktoré už klopú na dvere.

Už 14. marca bude stretnutie v Nitre na Kalvárii. Začne o 16:30 krížovou cestou otcov, 18:00 bude sv. omša, o 19:00 Modlitby otcov a o 20:30 Agapé. Poprosíme z organizačných dôvodov, aby ste nahlásili mailom účasť do 11.marca (stačí vedúci skupinky MO vo farnosti, celkový počet, adresa: kurucpavol2@gmail.com)

19.3. na sv. Jozefa bude stretnutie v Žiline v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko Hájik. Začneme sv. omšou o 18:00, po nej nasledujú Modlitby otcov a Agapé.

27.3. môžete prísť do Zvolena, do zasadačky Farského úradu na námestí SNP o 18.00. Predtým o 17.00 hod. je pravidelná sv. omša v kostole sv. Alžbety na námestí vo Zvolene. Kto príde skôr môže adorovať pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktorá je vyložená celý deň v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

26.5. bude stretnutie v Trebišove dokonca s celodenným programom: 10:00 príchod; vo farnosti máme o 10:30 sv. omšu/ o 11:00 sv. liturgiu; o 12:00 obed; 13:30 prednáška; 14:00 skupinky; 14:45 Modlitby otcov; 16:15 svedectvá, zdieľanie, agapé; 17:00 záver; vo farnosti 17:30 sv. lit./18:00 sv. omša.

Medzinárodné stretnutie pre národných koordinátorov organizujeme v Marianke pri Bratislave 5.-7. apríla, bude to malé stretnutie, na ktoré sú prihlásení 9 muži z Holandska, Francúzska, Maďarska, Čiech a Slovenska. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Napokon, Božím riadením sa nám podarilo získať termín národného stretnutia 25.-27. októbra v Rodinkove, ktoré bolo pôvodne beznádejne „vypredané“ na tento rok už v čase nášho vlaňajšieho stretnutia.

Ohliadnutie za posledným národným stretnutím v Rodinkove môžete nájsť v poslednom spravodaji MO č. 37 .

Národné stretnutie MO Rodinkovo 2018

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. (Mt 6,9-10)

Milí bratia,

v najnovšom spravodaji č. 36 nájdete prihlášku na národné stretnutie MO, ktoré bude v Rodinkove v termíne 21.-23.9.2018. Prosíme vás, aby ste nepodcenili prihlasovanie, tento rok to bude iné ako ste zvyknutí. Predovšetkým treba vyplniť elektronický formulár, termíny sú prísnejšie, treba ich dodržať a zaplatiť dopredu do stanoveného dátumu na účet Rodinkova. Preto pozorne čítajte pokyny v spravodaji.

Veľmi sa tešíme na to, čo Pán pre nás chystá pri téme Otčenáš. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián Libič

Dôležité terminy:
 • prihlášky najlepšie do 9.septembra (prihlásiť sa dá aj neskoršie, ale objekt má obmedzenú kapacitu)
 • od 12. do 20. septembra sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • 21.-23. septembra, Národné stretnutie Rodinkovo, Belušské Slatiny

Dátum: 4.5.2018: Ohliadnutie za 12. národným stretnutím vo Svite 13.-15. 10. 2017 - viď Spravodaj 35

Národné stretnutie MO Svit: 13.-15.10. 2017


"Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen." (Ef 3, 14-21)

Bratia,

všetkých Vás srdečne pozdravujeme a posielame Vám najnovší spravodaj MO č.34 spolu s prihláškou do Svitu na 12. národné strenutie MO 13.-15.10.2017.
Ďakujeme za všetky príspevky do spravodaja, ktoré ste nám poslali. Prosíme o rozšírenie tohto spravodaja v rámci vašich skupiniek.

Prihlášky posielajte poštou alebo na email : modlitbyotcov@gmail.com

Dôležité terminy:
 • od 4. do 12.10. sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • najneskôr do 6. októbra treba poslať vyplnenú prihlášku
 • 13.-15.10. - národne stretnutie MO vo SviteDátum: 10.2.2017:

Milý otcovia, priatelia,

srdečne vás všetkych pozdravujeme a posielame vám najnovší spravodaji MO č.33, ktorý obsahuje ohladnutie za národnym stretnutím MO vo Svite, vaše príspevky a pozvánky na reginalne stretnutia MO do Žiliny (21.3.2017), Nitry (24.3.2017) a 10. národné stretnutie MO do ČR na Hostýn (3.-5.3.2017). Ivan a Petr

Dátum: 2.10.2016:

Bratia!

Všetkých vás srdečne pozdravujeme a pozývame vás na naše 11. národne stretnutie MO do Svitu.

Podrobnosti, prihláška, deviatnik sú v spravodaji MO č.32.

Dôležité termíny:
 • Modlitba deviatnika: 8.-16.10.2016
 • Uzávierka prihlášok: 14.10.2016
 • Stretnutie vo farnostiach: 17.-20.10.2016 (pozvánky zverejníme tu)
 • Stretnutie vo Svite: 21.-23.10.2016

 • Petr a Ivan

  Dátum: 26.05.2015:

  Milí bratia,

  chceme vás informovať o pripravovanom stretnutí zástupcov skupiniek vo Svite, ktoré bude 27.-28.5. 2016. Na toto stretnutie môže každá skupinka vyslať jedného svojho zástupcu. Cítime, že sa opäť potrebujeme stretnúť v trochu užšom kruhu ako na národnom stretnutí na jeseň. V programe bude duchovná miniobnova, sv. omše, MO a okrem modlitieb sa porozprávame, čo sa deje v MO a v našich skupinkách. Stretnutie začne v piatok o 18:00 a skončí v sobotu o 13:00. Sprevádzať nás bude kňaz Marián Libič. Prihlasujte sa do 20. mája.

  Pripravili sme nový spravodaj MO č.31, ktorý obsahuje najmä vaše príspevky a ohliadnutie za 10. celonárodným stretnutím MO vo Svite. Témou minuloročného stretnutia bolo: "Božie milosrdenstvo - odpustenie a stretnutie sa s Božou láskou."

  Ivan a Petr

  Dátum: 26.05.2015: Prosba.

  Prosíme o modlitbu a pomoc pre jedného otca z nášho spoločenstva,
  ktorý súrne hľadá prenájom v Považske Bystrici alebo blízkom okolí
  pre seba a svoje 3 dcéry.
  V prípade otázok alebo pomoci obráťte sa prosím na info@modlitbyotcov.sk.
  Ďakujeme!

  Info: Najnovšie spravodaje č.28 a č.29 sú už tiež stiahnutelné z našich stránok.

  Milí priatelia,

  po našom stretnutí vo Svite sme zostavili nový spravodaj MO. Tiež upozorňujeme na stretnutie MO v ČR na pútnickom mieste Sv. Hostýn 7. 3. – 9. 3. 2014, viac informácií na http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm

  Ivan a Petr

  Maurice

  Priatelia, spomíname na nášho priateľa a zakladateľa MO - diakona Maurice Williams. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil, za chvíle strávené s nami, za jeho povzbudenie, službu a vytrvalosť, s ktorou každoročne od roku 2005 jazdil na Slovensko, aby nás viedol a povzbudil.
  Ďakujme spoločne Bohu za neho a spojme sa v modlitbe za neho a za jeho rodinu.
  Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 30.5.2013 v kostole svätého Anselma v Dartforde v Anglicku. Pohrebnú svätú omšu bude celebrovať arcibiskup Peter Smith, za nás, MO na Slovensku bude prítomný Ivan.

  Tu je niekoľko fotiek s Mariceom
  Svit 2007 Svit 2008
  MO v Trnave 2008 Svit 2006

  Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...