Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Milí bratia,

po zimnej prestávke prichádzajú na rad jarné klasiky. Už najbližší víkend sa viacerí stretneme na národnom stretnutí v ČR na Sv. Hostýne 8.3. – 10.3.

Nedočkavo sa tešíme na vás na regionálnych stretnutiach, ktoré už klopú na dvere.

Už 14. marca bude stretnutie v Nitre na Kalvárii. Začne o 16:30 krížovou cestou otcov, 18:00 bude sv. omša, o 19:00 Modlitby otcov a o 20:30 Agapé. Poprosíme z organizačných dôvodov, aby ste nahlásili mailom účasť do 11.marca (stačí vedúci skupinky MO vo farnosti, celkový počet, adresa: kurucpavol2@gmail.com)

19.3. na sv. Jozefa bude stretnutie v Žiline v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko Hájik. Začneme sv. omšou o 18:00, po nej nasledujú Modlitby otcov a Agapé.

27.3. môžete prísť do Zvolena, do zasadačky Farského úradu na námestí SNP o 18.00. Predtým o 17.00 hod. je pravidelná sv. omša v kostole sv. Alžbety na námestí vo Zvolene. Kto príde skôr môže adorovať pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktorá je vyložená celý deň v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

26.5. bude stretnutie v Trebišove dokonca s celodenným programom: 10:00 príchod; vo farnosti máme o 10:30 sv. omšu/ o 11:00 sv. liturgiu; o 12:00 obed; 13:30 prednáška; 14:00 skupinky; 14:45 Modlitby otcov; 16:15 svedectvá, zdieľanie, agapé; 17:00 záver; vo farnosti 17:30 sv. lit./18:00 sv. omša.

Medzinárodné stretnutie pre národných koordinátorov organizujeme v Marianke pri Bratislave 5.-7. apríla, bude to malé stretnutie, na ktoré sú prihlásení 9 muži z Holandska, Francúzska, Maďarska, Čiech a Slovenska. Prosíme o modlitby na tento úmysel. Napokon, Božím riadením sa nám podarilo získať termín národného stretnutia 25.-27. októbra v Rodinkove, ktoré bolo pôvodne beznádejne „vypredané“ na tento rok už v čase nášho vlaňajšieho stretnutia.

Ohliadnutie za posledným národným stretnutím v Rodinkove môžete nájsť v poslednom spravodaji MO č. 37 .

Národné stretnutie MO Rodinkovo 2018

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. (Mt 6,9-10)

Milí bratia,

v najnovšom spravodaji č. 36 nájdete prihlášku na národné stretnutie MO, ktoré bude v Rodinkove v termíne 21.-23.9.2018. Prosíme vás, aby ste nepodcenili prihlasovanie, tento rok to bude iné ako ste zvyknutí. Predovšetkým treba vyplniť elektronický formulár, termíny sú prísnejšie, treba ich dodržať a zaplatiť dopredu do stanoveného dátumu na účet Rodinkova. Preto pozorne čítajte pokyny v spravodaji.

Veľmi sa tešíme na to, čo Pán pre nás chystá pri téme Otčenáš. Do skorého videnia v Rodinkove!

Ivan, Petr a Marián Libič

Dôležité terminy:
 • prihlášky najlepšie do 9.septembra (prihlásiť sa dá aj neskoršie, ale objekt má obmedzenú kapacitu)
 • od 12. do 20. septembra sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • 21.-23. septembra, Národné stretnutie Rodinkovo, Belušské Slatiny

Dátum: 4.5.2018: Ohliadnutie za 12. národným stretnutím vo Svite 13.-15. 10. 2017 - viď Spravodaj 35

Národné stretnutie MO Svit: 13.-15.10. 2017


"Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen." (Ef 3, 14-21)

Bratia,

všetkých Vás srdečne pozdravujeme a posielame Vám najnovší spravodaj MO č.34 spolu s prihláškou do Svitu na 12. národné strenutie MO 13.-15.10.2017.
Ďakujeme za všetky príspevky do spravodaja, ktoré ste nám poslali. Prosíme o rozšírenie tohto spravodaja v rámci vašich skupiniek.

Prihlášky posielajte poštou alebo na email : modlitbyotcov@gmail.com

Dôležité terminy:
 • od 4. do 12.10. sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • najneskôr do 6. októbra treba poslať vyplnenú prihlášku
 • 13.-15.10. - národne stretnutie MO vo SviteDátum: 10.2.2017:

Milý otcovia, priatelia,

srdečne vás všetkych pozdravujeme a posielame vám najnovší spravodaji MO č.33, ktorý obsahuje ohladnutie za národnym stretnutím MO vo Svite, vaše príspevky a pozvánky na reginalne stretnutia MO do Žiliny (21.3.2017), Nitry (24.3.2017) a 10. národné stretnutie MO do ČR na Hostýn (3.-5.3.2017). Ivan a Petr

Dátum: 2.10.2016:

Bratia!

Všetkých vás srdečne pozdravujeme a pozývame vás na naše 11. národne stretnutie MO do Svitu.

Podrobnosti, prihláška, deviatnik sú v spravodaji MO č.32.

Dôležité termíny:
 • Modlitba deviatnika: 8.-16.10.2016
 • Uzávierka prihlášok: 14.10.2016
 • Stretnutie vo farnostiach: 17.-20.10.2016 (pozvánky zverejníme tu)
 • Stretnutie vo Svite: 21.-23.10.2016

 • Petr a Ivan

  Dátum: 26.05.2015:

  Milí bratia,

  chceme vás informovať o pripravovanom stretnutí zástupcov skupiniek vo Svite, ktoré bude 27.-28.5. 2016. Na toto stretnutie môže každá skupinka vyslať jedného svojho zástupcu. Cítime, že sa opäť potrebujeme stretnúť v trochu užšom kruhu ako na národnom stretnutí na jeseň. V programe bude duchovná miniobnova, sv. omše, MO a okrem modlitieb sa porozprávame, čo sa deje v MO a v našich skupinkách. Stretnutie začne v piatok o 18:00 a skončí v sobotu o 13:00. Sprevádzať nás bude kňaz Marián Libič. Prihlasujte sa do 20. mája.

  Pripravili sme nový spravodaj MO č.31, ktorý obsahuje najmä vaše príspevky a ohliadnutie za 10. celonárodným stretnutím MO vo Svite. Témou minuloročného stretnutia bolo: "Božie milosrdenstvo - odpustenie a stretnutie sa s Božou láskou."

  Ivan a Petr

  Dátum: 26.05.2015: Prosba.

  Prosíme o modlitbu a pomoc pre jedného otca z nášho spoločenstva,
  ktorý súrne hľadá prenájom v Považske Bystrici alebo blízkom okolí
  pre seba a svoje 3 dcéry.
  V prípade otázok alebo pomoci obráťte sa prosím na info@modlitbyotcov.sk.
  Ďakujeme!

  Info: Najnovšie spravodaje č.28 a č.29 sú už tiež stiahnutelné z našich stránok.

  Milí priatelia,

  po našom stretnutí vo Svite sme zostavili nový spravodaj MO. Tiež upozorňujeme na stretnutie MO v ČR na pútnickom mieste Sv. Hostýn 7. 3. – 9. 3. 2014, viac informácií na http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm

  Ivan a Petr

  Maurice

  Priatelia, spomíname na nášho priateľa a zakladateľa MO - diakona Maurice Williams. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil, za chvíle strávené s nami, za jeho povzbudenie, službu a vytrvalosť, s ktorou každoročne od roku 2005 jazdil na Slovensko, aby nás viedol a povzbudil.
  Ďakujme spoločne Bohu za neho a spojme sa v modlitbe za neho a za jeho rodinu.
  Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 30.5.2013 v kostole svätého Anselma v Dartforde v Anglicku. Pohrebnú svätú omšu bude celebrovať arcibiskup Peter Smith, za nás, MO na Slovensku bude prítomný Ivan.

  Tu je niekoľko fotiek s Mariceom
  Svit 2007 Svit 2008
  MO v Trnave 2008 Svit 2006

  Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...