Modlitby
otcov
Domov

Základné info
Naše stretnutia ...
Naše modlitby
Knižočka MO
Linky
Spravodaje
Kontakt
Naše piesne
Krížové cesty MO
Svit 2013

Dátum: 4.5.2018:

  Ohliadnutie za 12. národným stretnutím vo Svite 13.-15. 10. 2017 - viď Spravodaj 35

Dôležité terminy:
  Národné stretnutie: 21.-23. septembra, Rodinkovo, Belušské Slatiny pri Púchove. Svit nie je možný kvôli rekonštrukcii Skaly

Národné stretnutie MO Svit: 13.-15.10. 2017


"Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen." (Ef 3, 14-21)

Bratia,

všetkých Vás srdečne pozdravujeme a posielame Vám najnovší spravodaj MO č.34 spolu s prihláškou do Svitu na 12. národné strenutie MO 13.-15.10.2017.
Ďakujeme za všetky príspevky do spravodaja, ktoré ste nám poslali. Prosíme o rozšírenie tohto spravodaja v rámci vašich skupiniek.

Prihlášky posielajte poštou alebo na email : modlitbyotcov@gmail.com

Dôležité terminy:
 • od 4. do 12.10. sa budeme modliť spoločný deviatnik, viď Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii
 • najneskôr do 6. októbra treba poslať vyplnenú prihlášku
 • 13.-15.10. - národne stretnutie MO vo SviteDátum: 10.2.2017:

Milý otcovia, priatelia,

srdečne vás všetkych pozdravujeme a posielame vám najnovší spravodaji MO č.33, ktorý obsahuje ohladnutie za národnym stretnutím MO vo Svite, vaše príspevky a pozvánky na reginalne stretnutia MO do Žiliny (21.3.2017), Nitry (24.3.2017) a 10. národné stretnutie MO do ČR na Hostýn (3.-5.3.2017). Ivan a Petr

Dátum: 2.10.2016:

Bratia!

Všetkých vás srdečne pozdravujeme a pozývame vás na naše 11. národne stretnutie MO do Svitu.

Podrobnosti, prihláška, deviatnik sú v spravodaji MO č.32.

Dôležité termíny:
 • Modlitba deviatnika: 8.-16.10.2016
 • Uzávierka prihlášok: 14.10.2016
 • Stretnutie vo farnostiach: 17.-20.10.2016 (pozvánky zverejníme tu)
 • Stretnutie vo Svite: 21.-23.10.2016

 • Petr a Ivan

  Dátum: 26.05.2015:

  Milí bratia,

  chceme vás informovať o pripravovanom stretnutí zástupcov skupiniek vo Svite, ktoré bude 27.-28.5. 2016. Na toto stretnutie môže každá skupinka vyslať jedného svojho zástupcu. Cítime, že sa opäť potrebujeme stretnúť v trochu užšom kruhu ako na národnom stretnutí na jeseň. V programe bude duchovná miniobnova, sv. omše, MO a okrem modlitieb sa porozprávame, čo sa deje v MO a v našich skupinkách. Stretnutie začne v piatok o 18:00 a skončí v sobotu o 13:00. Sprevádzať nás bude kňaz Marián Libič. Prihlasujte sa do 20. mája.

  Pripravili sme nový spravodaj MO č.31, ktorý obsahuje najmä vaše príspevky a ohliadnutie za 10. celonárodným stretnutím MO vo Svite. Témou minuloročného stretnutia bolo: "Božie milosrdenstvo - odpustenie a stretnutie sa s Božou láskou."

  Ivan a Petr

  Dátum: 26.05.2015: Prosba.

  Prosíme o modlitbu a pomoc pre jedného otca z nášho spoločenstva,
  ktorý súrne hľadá prenájom v Považske Bystrici alebo blízkom okolí
  pre seba a svoje 3 dcéry.
  V prípade otázok alebo pomoci obráťte sa prosím na info@modlitbyotcov.sk.
  Ďakujeme!

  Info: Najnovšie spravodaje č.28 a č.29 sú už tiež stiahnutelné z našich stránok.

  Milí priatelia,

  po našom stretnutí vo Svite sme zostavili nový spravodaj MO. Tiež upozorňujeme na stretnutie MO v ČR na pútnickom mieste Sv. Hostýn 7. 3. – 9. 3. 2014, viac informácií na http://www.modlitbyotcu.cz/aktuality.htm

  Ivan a Petr

  Maurice

  Priatelia, spomíname na nášho priateľa a zakladateľa MO - diakona Maurice Williams. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil, za chvíle strávené s nami, za jeho povzbudenie, službu a vytrvalosť, s ktorou každoročne od roku 2005 jazdil na Slovensko, aby nás viedol a povzbudil.
  Ďakujme spoločne Bohu za neho a spojme sa v modlitbe za neho a za jeho rodinu.
  Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 30.5.2013 v kostole svätého Anselma v Dartforde v Anglicku. Pohrebnú svätú omšu bude celebrovať arcibiskup Peter Smith, za nás, MO na Slovensku bude prítomný Ivan.

  Tu je niekoľko fotiek s Mariceom
  Svit 2007 Svit 2008
  MO v Trnave 2008 Svit 2006

  Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...